Godkendt af færdselsstyrelsen

Vi får ofte spørgsmål om godkendelse af vores kursus og kan fortælle, at

AVG-kursus 120 timer gennemført på DOF Sandvig Folkeoplysning er godkendt – af Færdselsstyrelsen - som adgangsgivende ved tilmelding til kørelærernes forprøve.

____________________________________________________________________

Hvis du vil vide mere, kan du læse her:

 

Uddannelses- og Forskningsministeriet udtaler:

Man kan IKKE blive godkendt specifikt til at udbyde voksenpædagogisk grundkursus for kørelærere. 

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere fastlægger, at undervisningen skal være gennemført på et uddannelsessted godkendt af UFM. Dette er en henvisning til de uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriets ressort, som er godkendt til at udbyde videregående uddannelser på erhvervsakademi-, bachelor- og kandidatniveau. I det konkrete tilfælde vil det være professionshøjskolerne, da det er dem, der udbyder videregående uddannelser indenfor det pædagogiske område.

Bekendtgørelsen fastlægger imidlertid også, at ansøgere til kørerlæreruddannelsen, som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed, kan påbegynde kørelæreruddannelsen. Stk. 2. Afgørelse om, hvorvidt en ansøgers uddannelsesmæssige forudsætninger kan sidestilles med et pædagogisk undervisningsforløb omfattet af § 4, træffes af Færdselsstyrelsen.

Det vil sige, at kursister – hos DOF Sandvig Folkeoplysning og Fortælleværksted - kan påbegynde kørerlæreruddannelsen, hvis Færdselsstyrelsen vurderer, at jeres kursus kan sidestilles med professionshøjskolernes.

 

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Haraldsgade 53

DK-2100 København Ø

E-mail: ufs@ufm.dk

Telefon: +45 7231 7800

www.ufm.dk

 

 

Færdselsstyrelsen udtaler:

Færdselsstyrelsen kan vejledende oplyse, at Færdselsstyrelsen på nuværende tidspunkt følger den hidtil praksis fra Prøvekommissionen ved politiet.

Det betyder, at dette kursus – AVG 120 timer hos DOF – Sandvig Folkeoplysning og Fortælleværksted - på nuværende tidspunkt vil blive godkendt som adgangsgivende ved tilmelding til kørelærernes forprøve og der skal derfor ikke søge om merit.

 

Færdselsstyrelsen
Danish Road Traffic Authority
Sorsigvej 35
DK-6760 Ribe
tel.: + 45 7221 8899

info@fstyr.dk