AVG online forløb 120 timer

Har du en faglig baggrund, men mangler en teoretisk overbygning, så er her en mulighed.

Undervisningen foregår primært som selvstudie via fjernundervisning og afsluttes med et bevis, der giver dig adgang til at søge job i aftenskolerne/folkeoplysningen, samt anden form for voksenundervisning og vejledning. Kurset er desuden adgangsgivende til deltagelse i førstehjælpsinstruktøruddannelsen samt kørelærernes forprøve, der dog pr. 1/7-23, har et ekstra krav om en supplerende eksamen som selvstuderende på UC-Syd (en eksamen som du selv skal tilmelde dig og som koster 5.100 kr.).

Indholdet på kurset er følgende: 

 

  •          Underviser- og kursistroller samt forventninger
  •          Indlæringsstrategier og undervisning
  •          Motivation og erfaringsinddragelse
  •          Perception, kommunikation og benyttelse af alle sanser
  •          Lektionsplanlægning med målsætning og evalueringsteknikker
  •          Undervisningsmetoder
  •          Hjælpemidler, teknik og undervisningsprincipper
  •          Evaluering og info om Folkeoplysningslovens baggrund og muligheder.
  •          Ansættelsesvilkår og løn
  •          Skriftlig og praktisk afsluttende opgave efter faglig indsigt og interesse

 

Kurset er på 120 timer og forventes at kunne gennemføres på 12 uger, med en opgave om ugen. Kurset afsluttes med en praktisk prøve, og kan suppleres med et praktikforløb.

Prisen er 6.500 kr. og kurset er åbent for alle med lyst og behov for at blive voksenunderviser.

Undervisningen foregår via computer / mails /teams / zoom, og har løbende tilgang.

 

Kurset gennemføres af hhv. Lone og Tine, som begge har en lang erfaring indenfor voksenpædagogik:

Lone er uddannet instruktør i Voksenpædagogisk Grundkursus på Danmarks lærerhøjskole og har mere end 40 års undervisningserfaring for voksne. Lone er derudover uddannet indenfor sundhedspædagogik, kommunikation, NLP og coaching. Hun har i over 40 år drevet egen aftenskole og har blandt undervist i dansk for ordblinde, dansk for fremmedsprogede, psykologi, personlig udvikling og forfatterkurser, samt skrevet flere undervisningsbøger. Hun har uddannet mange voksne undervisere i folkeoplysningen især i aftenskolerne, og har i de seneste år, næsten udelukkende tilbudt undervisningen som online fjernundervisning med 120 timers undervisning og løbende start.

Tine er uddannet instruktør i Almen Voksen Pædagogik, NLP og coaching samt har en længere sundhedsfaglig baggrund. Tine har mere end 25 års undervisningserfaring for voksne og har blandt andet undervist i dansk og jobsøgning, stresshåndtering, personlig udvikling og sundhed, særligt indenfor ernæring og motion, samt pilates, mindfulness og yoga. Hun har tidligere afholdt AVG forløb i aftenskoleregi, men afholder nu primært AVG forløb som fjernundervisning.

Blandt de nuværende og forhenværende kursister er der mange, der gennemfører kurset for at kunne starte på en uddannelse som førstehjælpsinstruktører eller som kørelærer. Derudover har vi deltagere, der kommer fra foreningslivet og det private erhvervsliv herunder HR-, sikkerheds- og arbejdsrepræsentanter.

Yderligere oplysninger og tilmelding klik her, hvis linket ikke virker så skriv direkte til mail på  info@ sandvig-folkeoplysning.dk

Eller kontakt os på tlf. 40426294 (bedst ml. kl. 8-10) / 40450165 (bedst ml. kl. 9-10 alle hverdage på nær onsdage).

Husk navn, adresse, tlf.nr, mail og fødselsdato ved tilmelding.

Flag 667467 640

28-09-2023

Stort tillykke til vores første 2 kursister, og kommende kørelærere, der har bestået den mundtlige eksamen henholdsvis med karakteren 12 og 7 - som selvstuderende i Didaktik og undervisningsmetoder på UC-Syd.