Praktisk info

Vi er en mindre skole, beliggende i Sandvig, Sydsjælland, som primært tilbyder undervisning på små hold. 

Vi afholder mange forskellige kurser, foredrag og workshops indenfor aktuelle emner såsom, mental sundhed og personlig udvikling, forfatter- og skrivekurser, ordblindeundervisning, AVG onlineforløb, erhvervsrettede forløb, coaching, sund kost, yin yoga og mindfulness.

Vi har mange års erfaring med folkeoplysning og undervisning af voksne, også voksne med forskellige udfordringer.

Vi afholder både undervisning og foredrag på ZOOM, som fjernundervisning via video, mail og telefon samt fysisk i vores lokaler i Sandvig, i Præstø og i DGI huset i Vordingborg. Se det enkelte kursus for nærmere oplysning. Vi afholder desuden undervisning og foredrag på virksomheder, skoler og på messer, og kan bookes til besøg.

Foreningens primære formål er at forestå folkeoplysende voksenundervisning, fortælleaktiviteter, foredrag og debat inden for folkeoplysningslovens rammer for at styrke deltagernes personlige, sociale og faglige kompetencer, og dermed fremme forståelse for medborgerskab og demokrati. Samt skabe et samlingssted med mulighed for socialt samvær også for at voksne med specielle udfordringer kan komme til orde og blive synlige ved at få mulighed for at fortælle deres egen historie og få sat ord på den.

Undervisningstilbud udvikles i samarbejde med deltagerne og ud fra ønsker og behov i forhold til samfundsudviklingen og livsvilkår, og herunder med fokus på fysisk og mental sundhed.

Skoleleder - Lone Rytsel

Foreningen er medlem af Dansk oplysningsforbund