Tilbud til ordblinde

Voksne ordblinde har ofte en lang karriere og erfaring med nederlag, udfordringer og lavt selvværd.

Det kan vi afhjælpe her på skolen. Vi tilbyder små hold eller eneundervisning. Vi arbejder med læsning og skrivning med fysiske bøger og deltagerne oplever hurtigt en forbedring.

Undervisningen understøttes af samtaler og træning i at tro på, at det kan lykkes.(ordblindecoaching)

Vi har mere end 40 års erfaring med undervisning af voksne ordblinde.

Vi arbejder ud fra en grundholdning om, at ordblinde er lige så kloge som andre – ofte mere intelligente.

Ordblinde kan sagtens gennemføre uddannelse og få gode ansættelser og blive selvstændige.

Ordblinde kan også blive mobbet, nedgjort, miste deres selvtillid og komme ud på et sidespor som kriminelle.

Ordblindhed opdages ofte meget sent, men der er hjælp at hente.

Ordblinde har kun problemer i samfund, der kræver læse- og skriveevner.

Ordblinde, der ikke kan læse eller skrive, har blot ikke knækket læse/skrivekoden, og det hjælper vi med.

Nogle ordblinde kan læse, men ikke skrive og stave.

Andre ordblinde kan hverken læse eller skrive.

Enkelte ordblinde har også talproblemer.

Vi afklarer i fællesskab problemet og samarbejder med at få det løst,

Og undervisningen tilrettelægges efter den enkelte deltagers forudsætninger og problemer,

Alle har brug for en succes – også ordblinde

Vi tilbyder løbende kurser og aktiviteter for ordblinde.

Yderligere oplysninger og tilmelding hos Lone Rytsel, tlf. 55 99 76 27 (bedst ml. kl. 8-10), 4042-6294 eller info@sandvig-folkeoplysning.dk

Game 2299097 640

Forfatterskolen for ordblinde