Tilmelding

Tilmelding til AVG forløbet er bindende. Kurset skal betales inden start og senest 8 dage fra tilmeldingsdato.

Hvis du af én eller anden grund bliver nødt til at afbryde eller udsætte dit forløb, skal du kontakte os hurtigst muligt.

Betaling via bank eller mobilepay (husk navn og fakturanummer ved betaling):

Bank Nordea – 0040-6288-314-851
Mobilepay  – 22 55 16 63

IBAN DK6420006288314851 

Swiftadresse  NDEADKKK

CVR 37074535

Betalingsbetingelser

Tilmelding til AVG forløbet er bindende. Kurset skal betales inden start og senest 8 dage fra tilmeldingsdato.

Hvis du af én eller anden grund bliver nødt til at afbryde eller udsætte dit forløb, skal du kontakte os hurtigst muligt.

Betaling via bank eller mobilepay (husk navn og fakturanummer ved betaling):

Bank Nordea – 0040-6288-314-851
Mobilepay  – 22 55 16 63

IBAN DK6420006288314851 

Swiftadresse  NDEADKKK

CVR 37074535

Adgangskrav

Der er ingen adgangskrav for deltagelse, andet end lyst og interesse, men det kræver dog en vis portion selvdisciplin

Da forløbet primært baserer sig på onlineundervisning, selvstudie og skriftlige afleveringer, er det en forudsætning at man er i stand til at læse et middel / svært tilgængeligt stof, fordybe sig i emnet og aflevere en uddybende og fyldestgørende besvarelse af den pågældende opgave, som viser at man har læst og forstået stoffet, og kan gennemføre i praksis.

Det kan være en fordel, at man har prøvet at undervise / vejlede, men det er ikke et krav.

Eksamensdatoer til AVG for kørelærere

Tilmeldingsfrist: 8.1.24
Aflevering af synopsis og praktisk produkt: 4.3.24
Mundtlig eksamen (Online): 13.3.24 

Du skal selv tilmelde dig til eksamen hos UC Syd, spørg hvis du er i tvivl om hvordan.