Metasundhed og tankefeltsterapi - GRATIS foredrag

I dag er det almindelig kendt, at stress bærer ansvaret for en lang række folkesygdomme.

 

META-sundhed er en analysemodel til at forstå, hvordan kroppen reagerer på stresstilstande og ikke mindst, hvad man kan gøre ved det. Hvor TFT (tankefeltsterapi) er i familie med akupunktur, uden nåle, men med blid tapping på forskellige punkter på kroppen, svarende til medianbanerne, og er en meget effektiv terapiform.

 

Kom med til et spændende og inspirerende foredrag om en anderledes måde at anskue sundhed og sygdom på, og hør om hvordan tankefeltsterapi effektivt kan være med til at afhjælpe stress og sygdom.

 

Fredag d. 29 april kl 15.00-17.00 i DGI Huset Vordingborg

 

Hanne Andersen er uddannet socialrådgiver, eksamineret stresscoach og Certificeret META-sundheds- og TFT-terapeut og har siden 2013, arbejdet som stresscoach.
Se mere på www.tankliv.dk

Arrangementet er en del af projektet BEVAR DIN MENTALE SUNDHED, der er støttet af Velliv Foreningen.
Projektet er målrettet borgere, der døjer med mentale sundhedsudfordringer, samt personale, der arbejder med sårbare borgere på forskellige arbejdspladser og i frivillighedsorganisationer.

Formålet med projektet er at forebygge og modvirke ensomhed, angst, stress og depression gennem viden og værktøjer til at håndtere de forskellige udfordringer.

 

Alle aktiviteter er gratis og foregår i DGI huset i Vordingborg

 


Tilmelding, først til mølle på info@sandvig-folkeoplysning.dk (husk navn og telefonnummer)

 

Udtalelser

Hannes måde at undervise/ behandle på er fantastisk. 

Hun ser mig og sikkert også de andre du har til behandling / undervisning

Hun hører, hvad jeg siger og går videre derfra. 

Hvis jeg ikke forstår dig. Gentager hun uden tøven. 

Hvis jeg skriver til hende om et eller andet, 

får  jeg altid hurtigt svar og jeg er videre på min vej.

 

Susie 🤗

 

 

Jeg startede på et af Hannes/Tanklivs kurser i 2018 og har fuld op med adskillige kurser siden da.

Jeg finder både undervisningen og indholdet er meget interessant og lærerigt.

 

Dorthe 

 

 

Jeg har deltaget i et super godt foredrag om TFT og METAsundhed hos Hanne/TANKLIV.

Det var et meget nærværende og lærerigt foredrag.

Elmaz

 

Hannes baggrund og CV

Faglig baggrund

Uddannet Socialrådgiver i 1990 med DP i Uddannelses- /Erhvervsvejledning fra UCSJ i 2008

Eksamineret Stresscoach hos Forebyg Stress 2013

META-sundhed og TFT Practitioner META-Helth International 2016-2021

 

Med mange års erfaring som Socialrådgiver og Uddannelses- /Erhvervsvejleder i bagagen, har jeg fundet det nødvendigt, at vi må ind tænke det HELE menneske, hvis det sociale arbejde skal nytte. 

 

Mit arbejde har fortrinsvis været med unge med alvorlige psykiske og sociale vanskeligheder, men også med sygemeldte voksne med både fysiske, psykiske og sociale belastninger.  

Arbejdet har bestået i afklaring, rådgivning, vejledning, undervisning, beskrivelser og indstillinger i forhold til den enkeltes vej gennem den sociale lovgivning og til uddannelses- og arbejdsmarkedsrettede foranstaltninger.

Som socialrådgiver har jeg løbende efteruddannet mig indenfor bl.a.:

Gruppemetode, Revalidering, Arbejdsmarkedslovgivning, Neuropsykologi og Social lovgivning generelt.

Uddannelses- og Erhvervsvejledning er en diplomuddannelse.

 

Uddannelser

 

 • 2021 Certificeret META-sundheds- og TFT Practitioner META-Helth International
 • 2016 TFT og META sundheds grunduddannelse
 • 2013 Eksamineret Stresscoach. Forebyg-Stress København
 • 2008 Diplom i Uddannelses- og Erhvervsvejledning.  UCSJ
 • 1990 Socialrådgiver. DSH København
 • 1985 Indvandrerlærer i dansk som 2.sprog VPC
 • 1984 Voksenpædagogisk Grunduddannelse VPC

 

Specifikke efteruddannelseskurser relateret til stresscoaching 

 • 2016 Grundkursus i META-sundhed og TFT v/Lars Mygind
 • 2013 - 2014 - 2016 Løbende opdateret i psyko-neuro-immunologi, psyko-neuro-fysiologi, psyko-neuro-endokrinologi, homøopati samt mentale og følelsesmæssige procestekniker (v/ Arvin Larsen Holistica-Medica
 • 2013 Organernes Psykologi. Heilpraktikerskolenv/ Arvin Larsen
 • 2012 Fysiologi og Anatomi. Skolen PONS
 • 2012 Praktisk-psyko-neuro-endokrinologi. Heilpraktikerskolen v/ Arvin Larsen 

 

Som Stresscoach kan jeg

 • Hjælpe dig til at forstå stress, gennem undervisning i forbindelsen mellem krop og sind
 • Hjælpe dig med at forstå dine stresssignaler
 • Hjælpe dig med at ændre mønstre, som ikke længere tjener dig
 • Hjælpe dig med redskaber til at få fornyede kræfter
 • Hjælpe dig til, at få mere overskud og glæde i dit liv
 • Hjælpe dig med strategier og værktøjer, som selv kan bruge til at "tanke op",

 

Værdigrundlag 

 • At have respekt for, at ethvert medmenneske er unikt og ligeværdigt
 • At anerkende det enkelte medmenneskes egne ressourcer og selvværd
 • At kommunikere og formidle viden på en indfølende og empatisk måde
 • At udvise etisk forståelse for den enkeltes egen historie og overholde tavshedspligt
 • At se på det hele menneske og sammenhængen mellem krop - sind - følelser
 • At have kendskab til - og forståelse for andre kulturer og respektere mangfoldighed
 • At anvende mit faglige fundament og kritisk vurdere og integrere ny forskning i faget

 

Referenceramme - Et holistisk menneskesyn

I holistisk sundhedsopfattelse er intet ved mennesket isoleret og den enkelte har selv har nøglen til sin sundhed, når det psykiske og sociale miljø er i harmoni.

Et holistisk menneskesyn eller helhedssyn fordrer, at mennesket kun kan fungere, hvis det tager alle sine behov i betragtning. Både de psykiske, fysiske og sociale behov må være i overensstemmelse.

For mig handler det om respekt for det enkelte menneskes særpræg, historie, biologi og behov samt hvordan den enkelte indgår i sit sociale miljø. En konstruktivistisk, løsningsfokuseret tilgang, hvor fænomener betragtes som helheder, snarere end som sammensatte og således, at helheden er mere end summen af delene. En medmenneskelig dyb økologi.