Adgangskrav

Der er ingen adgangskrav for deltagelse, andet end lyst og interesse, men det kræver dog en vis portion selvdisciplin

Da forløbet primært baserer sig på onlineundervisning, selvstudie og skriftlige afleveringer, er det en forudsætning at man er i stand til at læse et middel / svært tilgængeligt stof, fordybe sig i emnet og aflevere en uddybende og fyldestgørende besvarelse af den pågældende opgave, som viser at man har læst og forstået stoffet, og kan gennemføre i praksis.

Det kan være en fordel, at man har prøvet at undervise / vejlede, men det er ikke et krav.