Projektbeskrivelse

Sandvig Folkeoplysnings historie og status.


Folkeoplysning kan være mangeartet, og udviklingen fra Maren i kæret, der lærte sine naboer de hækleopskrifter, hun selv var god til og til i dag, hvor undervisningen også kan gennemføres som onlineundervisning på Zoom.

Men altid med øje for samvær, fællesskab og vidensformidling og demokratisk udvikling.

DOF - Sandvig Folkeoplysning blev oprettet i 2019, og da vi var klar til en god og udvidet aktivitet i 2020, blev vi stoppet af Coronaen.

Men alligevel blev det et godt år, for vi valgte at benytte os af zoom-undervisning, når fysisk undervisning ikke var muligt.

Og da vores tilskud til folkeoplysningen ikke blev den størrelse, vi havde planlagt, fordi vi blev sammenlignet med det seneste år, valgte vi at søge andre midler også, og så var det vores held, at Corona pandemien gav mange muligheder til at hjælpe de, der blev ramt af ensomhed, isolation og modløshed.

Synliggørelse af ældres livshistorier ved hjælp af podcast. Et spændende projekt støttet af Slots- og Kulturstyrelsens pulje til kultur-idræt og foreningsaktiviteter til sårbare, udsatte og ældre.

Mange af de livshistorier, der blev optaget til podcast findes under HUSK DIT LIV

Folkeoplysningen og det frivillige arbejde var et andet projekt, som vi gennemførte som et projekt med frivillig arbejdskraft, der skabte en platform, hvor deltagere var langtidsledige, sygemeldte eller pårørende til langtidssygemeldte eller handicappede kunne deltage uanset deres økonomiske formåen med det formål, at de på sigt fik fokus på at fortsætte med at deltage, da der kom deltagerbetaling. Projektet blev støttet af Oplysningsforbundenes Lokalforeningspulje.

Mental sundhed, trivsel og livskvalitet, der skabte mulighed for foredrag, undervisning, gruppearrangementer og coachsamtaler. Et projekt, der blev støttet af Velliv foreningens akutpulje.

Ældrebyrde til Ældreressource, hvor vi oprettede små grupper til støtte for samtaler omkring at ændre myten om ordet Ældrebyrde, og grupperne blev støttet af Græsrodsfonden.

Men Coronaen har endnu ikke forladt os, og da vi stadig ikke har kunnet få en højere aktivitet i 2021, har vi igen valgt at søge midler andre steder, og nu er vi i gang med at gennemføre:

Fællesskabsgrupper på Zoom og Lev dit liv på trods af Corona og ensomhed, som begge er støttet af Slots- og Kulturstyrelsens pulje til 1000 nye fællesskaber mod ensomhed

Mental og fysisk genopretning efter Corona i et zoomforløb, som vi forventer at sætte i gang til efteråret, og som er støttet af Oplysningsforbundenes Lokalforeningspulje.

 

3. maj 2021

 

Adresse
DOF Sandvig Folkeoplysning og Fortælleværksted
Sandevej 3, Sandvig
4735 Mern


Kontakt
info@sandvig-folkeoplysning.dk
Tlf. 55 99 76 27
(bedst mellem kl.8-10)