Undervisere

Billede Marianne Christensen

Marianne Christensen

Historiefortæller, foredragsholder, coach og underviser. Se mere på www.mariannechristensen.dk Marianne afholder skrivekurser og har deltaget i flere forfatterarrangementer.

Marie

Marie Lenstrup

Marie Lenstrup arbejder med og for pårørende til mennesker ramt af sygdom eller handicap. Hendes fokus er mestring og egenomsorg, hvilket skinner stærkt igennem i hendes foredrag, bøger og artikler. Men også bedre offentlig hjælp til sygdomsramte familier ligger hende stærkt på sinde.

Hanne

Hanne Andersen

Uddannet Socialrådgiver i 1990 med DP i Uddannelses- /Erhvervsvejledning fra UCSJ i 2008, Eksamineret Stresscoach hos Forebyg Stress 2013, META-sundhed og TFT Practitioner META-Helth International 2016-2021 Med mange års erfaring som Socialrådgiver og Uddannelses- /Erhvervsvejleder i bagagen, har jeg fundet det nødvendigt, at vi må ind tænke det HELE menneske, hvis det sociale arbejde skal nytte. Har fortrinsvis arbejdet med unge med alvorlige psykiske og sociale vanskeligheder, men også med sygemeldte voksne med både fysiske, psykiske og sociale belastninger. Arbejdet har bestået i afklaring, rådgivning, vejledning, undervisning, beskrivelser og indstillinger i forhold til den enkeltes vej gennem den sociale lovgivning og til uddannelses- og arbejdsmarkedsrettede foranstaltninger. Hanne Andersen holder foredrag og underviser i Metasundhed og TFT