AVG online forløb 120 timer

Har du en faglig baggrund, men mangler en teoretisk overbygning, så er her en mulighed.

Undervisningen foregår primært som selvstudie via fjernundervisning og afsluttes med et bevis, der giver dig adgang til at søge job i aftenskolerne/folkeoplysningen, samt anden form for voksenundervisning og vejledning. Kurset er desuden adgangsgivende til deltagelse i førstehjælpsinstruktøruddannelsen samt kørelærernes forprøve*

Fra 1/7-23, er der kommet et ekstra krav til optagelse på Kørelæreruddannelsen.
Du kan læse mere her: Ny bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere. (fstyr.dk)

Det betyder i praksis, at hvis du skal bruge AVG-forløbet til at blive kørelærer, skal forløbet afsluttes med en eksamen.

Eksamen kan du tage som selvstuderende i akademimodulet ”Undervisningsplanlægning og didaktik” ved professionshøjskolen UC SYD.

Bestået eksamen udløser 10 ECTS-point, og prisen for at gå til eksamen som selvstudererende, er kr. 5.100 kr.

Eksamensformen er en synopsis på 1 side, et praktisk produkt samt en mundtlig eksamen.

Som selvstuderende ved UC SYD gælder følgende ramme:

 • UC SYD tilbyder eksamen for selvstuderende i ”Didaktik og undervisningsmetode” to gange om året – marts og september.
 • Tilmeldingsfrister er hhv. begyndelsen af januar for eksamen i marts og medio juni for eksamen i september.  
 • Tilmeldingslink kan fås ved henvende se til UC SYDs Team Optag på tlf. 7266 3387 eller mail: EVU-optag@ucsyd.dk
 • Alle tilmeldte får tilsendt en litteraturliste til modulet samt en beskrivelse af eksamensform og læringsmål.
 • Alle tilmeldte kan få vejledning, som består i adgang til 3 videoer, som fortæller alt, hvad den selvstuderende skal vide om opgaven og eksamen.
 • Adgang til vejledningsvideoerne kræver, at beløbet på kr. 5.100 er betalt rettidigt.
 • Der kan ikke tilkøbes mere vejledning.

Alle har ét prøveforsøg. Består man ikke eksamen, skal der ske tilmelding og betaling på ny.

Se kommende eksamensdatoer her

 

Indholdet på AVG forløbet er følgende: 

 

 •          Underviser- og kursistroller samt forventninger
 •          Indlæringsstrategier og undervisning
 •          Motivation og erfaringsinddragelse
 •          Perception, kommunikation og benyttelse af alle sanser
 •          Lektionsplanlægning med målsætning og evalueringsteknikker
 •          Undervisningsmetoder
 •          Hjælpemidler, teknik og undervisningsprincipper
 •          Evaluering og info om Folkeoplysningslovens baggrund og muligheder.
 •          Ansættelsesvilkår og løn
 •          Skriftlig og praktisk afsluttende opgave efter faglig indsigt og interesse

 

Kurset er på 120 timer og forventes at kunne gennemføres på 12 uger, med en opgave om ugen. Forløbet afsluttes med en praktisk prøve, og kan suppleres med et praktikforløb.

Prisen er 13.500 kr. og er åbent for alle med lyst og behov for at blive voksenunderviser.

Undervisningen foregår via computer / mails /Teams / Zoom, og har løbende tilgang.

Kurset gennemføres af AVG uddannede instruktører, som begge har en lang erfaring indenfor undervisning og voksenpædagogik:

Lone er uddannet instruktør i Voksenpædagogisk Grundkursus på Danmarks lærerhøjskole og har mere end 40 års undervisningserfaring af voksne. Lone er derudover uddannet indenfor sundhedspædagogik, kommunikation, NLP og coaching. Hun har i over 40 år drevet egen aftenskole og har blandt undervist i dansk for ordblinde, dansk for fremmedsprogede, psykologi, personlig udvikling og forfatterkurser, samt skrevet flere undervisningsbøger. Hun har uddannet mange voksne undervisere i folkeoplysningen især i aftenskolerne, og har i de seneste år, næsten udelukkende tilbudt undervisningen som online fjernundervisning med 120 timers undervisning og løbende start.

Tine er uddannet instruktør i Almen Voksen Pædagogik, NLP og coaching samt har en længere sundhedsfaglig baggrund. Tine har mere end 25 års undervisningserfaring af voksne og har blandt andet undervist i dansk og jobsøgning, stresshåndtering, personlig udvikling og sundhed, særligt indenfor ernæring og motion, samt pilates, mindfulness og yoga. Hun har tidligere afholdt AVG forløb i aftenskoleregi, men afholder nu primært AVG forløb som fjernundervisning.

Blandt de nuværende og forhenværende kursister er der mange, der gennemfører forløbet for at kunne starte på en uddannelse som førstehjælpsinstruktører eller som kørelærer. Derudover har vi deltagere, der kommer fra foreningslivet og det private erhvervsliv herunder HR-, sikkerheds- og arbejdsmiljørepræsentanter.

Yderligere oplysninger og tilmelding klik her, hvis linket ikke virker så skriv direkte til mail på  info@ sandvig-folkeoplysning.dk

Eller kontakt os på tlf. 40426294 (bedst ml. kl. 8-10) 

Husk navn, adresse, tlf.nr, mail og fødselsdato ved tilmelding.

Flag 667467 640

28-09-2023

Stort tillykke til vores første 2 kursister, og kommende kørelærere, der har bestået den mundtlige eksamen henholdsvis med karakteren 12 og 7 - som selvstuderende i Didaktik og undervisningsmetoder på UC-Syd.